Tavelsjöbergets Kennel

Korthårig Vorsteh

Tavelsjöbergets Drottningar

Tavelsjöbergets Kennel ligger i Långviksvallen, vid foten av Tavelsjöberget och den södra änden av Tavelsjön. Här har vi bott sedan 2003, och Tavelsjöbergets drottningar mormor Caxa, hennes dotter Alfa och nu barnbarnet Chilli trivs bra med omgivningarna, där berget ingår i våra jaktmarker.

 

Bilden visar från vänster; Chilli, Alfa, Caxa (tre genertioner).

Caxa jagar dock i de sälla jaktmarkerna sedan juni 2015.

 

Kennelns verksamhet och mål

 

Tavelsjöbergets kennel är en liten hobbyuppfödning av korthårig vorsteh. Vi följer de riktlinjer och mål som Svenska Kennelklubben (SKK) och Svenska Vorstehklubben (SVK) anger i sina stadgar. Detta innebär bl.a att främja avel av mentalt och fysiskt friska, jaktligt och exteriört fullgoda vorstehhundar. Det innebär också att verka för utveckling av vorstehhunden specifika egenskaper, dressyr och utveckling av jaktligt bruk. Vidare informera och sprida kunskap om hundens fostran och vård, bevaka och arbeta med frågor som har ett allmänt intresse för hundägandet och främja relationer med omvärlden (modifierat utdrag ur SVKs mål). www.vorsteh.se

 

För mig som uppfödare innebär detta bla att välja rätt hundar att avla på (se under våra kullar), att stimulera till att valparna senare används i jaktligt bruk samt blir bedömda i jaktprov och utställningar. Det innebär även att stötta valpköparen i omhändertagande av sin hund, hjälpa till i dressyr och vara rådgivare och mentor i praktisk jakt och förberedelser för olika provverksamheter.

 

Hur stöder jag valpköparen i praktiken?

Grundläggande rådgivning vid köpet

Rek. litteratur eller filmer och kurser inom området.

Rek. medlemskap i vorstehklubben och dess verksamhet lokalt

Valpträffar med dressyrövningar

Unghundsträning på vårvinterfjäll

Dressyrträning med proffsdressör

Höstjakt med valpkullen vid ålder ca 1-1.5 år

Support vid jaktprov och utställning

Fortlöpande rådgivning och träning vid behov av sådan.

 

 

Copyright Jack Lindh © All Rights Reserved

Copyright Jack Lindh all rights reserved